Nhà máy bia Sapporo Việt Nam

hà máy bia Sapporo Việt Nam

Được xây dựng trên diện tích 6,5 héc-ta tại Khu công nghiệp Việt Hóa-Đức Hòa 3, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, theo kế hoạch nhà máy bia Sapporo Việt Nam có công suất thiết kế 40 triệu lít/ năm trong giai đoạn một, 100 triệu lít/ năm trong giai đoạn hai (năm 2015) và nâng lên 150 triệu lít/ năm trong giai đoạn ba (năm 2019). Nhà máy bia Sapporo Việt Nam tại Long An hiện đang sản xuất các sản phẩm Sapporo Premium Beer chai 330ml, Sapporo Premium Beer lon 330ml, Sapporo Premium Beer lon 650ml, keg bia tươi 20 lít

Sapporo Beer Factory Vietnam