CÁP BA LÕI XCTP, CU / XLPE / CTS / PVC

Cáp XCTP, CU / XLPE / CTS / PVC, Ba lõi, Cách điện XLPE, Màn đồng, Vỏ ngoài PVC, Điện Áp Hoạt Động 6.6kV đến 33kV, IEC 60502-2

CẤU TẠO

Ruột dẫn: Đồng Trần, Ruột dẫn cấp 2 bện tròn
Màn ruột dẫn: Nhựa bán dẫn điện
Cách Điện: Nhựa XLPE
Màn Cách Điện: Nhựa bán dẫn điện
Màn Kim Loại: Màn đồng
Lõi: Bộ lọc chỉ PP cùng với băng dính
Vỏ Ngoài: Hợp chất PVC loại ST2 (LSZH dựa trên yêu cầu)
Màu Vỏ Ngoài: Đen

ĐẶC TÍNH VỀ ĐIỆN

Điện Áp Hoạt Động, U0 / U: 3.8/6.6kV, 6.35/11kV, 8.7/15kV, 12.7/22kV, 19/33kV
Nhiệt Độ Hoạt Động: 90°C
Nhiệt Độ Ngăn Mạch Sau Cùng: 250°C
Điện Áp Thử Nghiệm: 3.5U0