Tiểu sử công ty
Với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, Công ty Tai Sin Electric ("Tai Sin"), 1 thành viên niêm yết trên Sàn giao dịch chính SGX ở Singapore, xác định Việt Nam, một trong những nền kinh tế mới nổi đầy triển vọng nhất trong khu vực, cho sự phát triển mạng lưới toàn cầu của mình. Động thái này đã giúp tăng cường thế mạnh hiện có và tìm kiếm những cơ hội mới trong một thị trường mới. Việt Nam bây giờ là một trụ cột vững mạnh cho Tập đoàn Tai Sin bao gồm những công ty trải rộng từ Singapore, Malaysia, Brunei và New Zealand.

Công ty Dây Cáp điện Tai Sin (VN) ("TSVN") được thành lập vào tháng 6 năm 2006 tại Việt Nam với hình thức một công ty liên doanh với một đối tác Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2009, công ty hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Tai Sin (100%).

Mảng kinh doanh của
TSVN tại Việt Nam xây dựng thành công bằng sự phát triển tích cực và tiếp thị đầy đủ các loại cáp chất lượng cao thông qua mạng lưới phân phối phục vụ các ngành công nghiệp đa dạng, trong khi duy trì quan hệ đối tác bền vững với những nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn và các nhà thầu có uy tín. Trong quá trình hợp tác, chúng tôi cung cấp các giải pháp dây và cáp điện cạnh tranh cho cả khu vực tư nhân và công trong tất cả các lĩnh vực bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, thương mại, khu dân cư và các dự án công nghiệp.

TSVN là nhà máy mới nhất trong ba nhà máy sản xuất cáp bên cạnh nhà máy ở Singapore và Malaysia, được thành lập để phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà máy này được trang bị đầy đủ các thiết bị và công nghệ sản xuất mới nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của thị trường.Listen

Chúng tôi cam kết mạnh mẽ là tạo ra những tiến bộ liên tục về mặt công nghệ và sự đổi mới, và hai điều này là thế mạnh lớn nhất của chúng tôi. Chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận phù hợp chất lượng với những cơ quan kiểm tra chất lượng hàng đầu thế giới khác nhau gồm cả chứng nhận TUV SUD PSB của Đức và chứng nhận của Trung tâm đo lường chất lượng Việt Nam Quacert, đã khẳng định vững chắc nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi để đạt được chất lượng hoàn hảo trong quy trình sản xuất cũng như sản phẩm thành phẩm của chúng tôi.

Cáp chúng tôi chỉ đơn giản là an toàn hơn và bền hơn.
 
 
 
 

Với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, Công ty Tai Sin Electric ("Tai Sin"), 1 thành viên niêm yết trên Sàn giao dịch chính SGX ở Singapore, xác định Việt Nam, một trong những nền kinh tế mới nổi đầy triển vọng nhất trong khu vực, cho sự phát triển mạng lưới toàn cầu của mình. Động thái này đã giúp tăng cường thế mạnh hiện có và tìm kiếm những cơ hội mới trong một thị trường mới. Việt Nam bây giờ là một trụ cột vững mạnh cho Tập đoàn Tai Sin bao gồm những công ty trải rộng từ Singapore, Malaysia, Brunei và New Zealand.

Công ty Dây Cáp điện Tai Sin (VN) ("TSVN") được thành lập vào tháng 6 năm 2006 tại Việt Nam với hình thức một công ty liên doanh với một đối tác Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2009, công ty hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Tai Sin (100%).

Mảng kinh doanh của
TSVN tại Việt Nam xây dựng thành công bằng sự phát triển tích cực và tiếp thị đầy đủ các loại cáp chất lượng cao thông qua mạng lưới phân phối phục vụ các ngành công nghiệp đa dạng, trong khi duy trì quan hệ đối tác bền vững với những nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn và các nhà thầu có uy tín. Trong quá trình hợp tác, chúng tôi cung cấp các giải pháp dây và cáp điện cạnh tranh cho cả khu vực tư nhân và công trong tất cả các lĩnh vực bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, thương mại, khu dân cư và các dự án công nghiệp.

TSVN là nhà máy mới nhất trong ba nhà máy sản xuất cáp bên cạnh nhà máy ở Singapore và Malaysia, được thành lập để phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà máy này được trang bị đầy đủ các thiết bị và công nghệ sản xuất mới nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của thị trường.Listen

Chúng tôi cam kết mạnh mẽ là tạo ra những tiến bộ liên tục về mặt công nghệ và sự đổi mới, và hai điều này là thế mạnh lớn nhất của chúng tôi. Chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận phù hợp chất lượng với những cơ quan kiểm tra chất lượng hàng đầu thế giới khác nhau gồm cả chứng nhận TUV SUD PSB của Đức và chứng nhận của Trung tâm đo lường chất lượng Việt Nam Quacert, đã khẳng định vững chắc nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi để đạt được chất lượng hoàn hảo trong quy trình sản xuất cũng như sản phẩm thành phẩm của chúng tôi.

Cáp chúng tôi chỉ đơn giản là an toàn hơn và bền hơn.
 
 
 
 


Copyright © 2012 by Tai Sin Electric Limited