Công Nghiệp

Tham khảo

  • Nhà máy Điện Cà Mau – Cà Mau
  • Nhà máy CP Bến Tre – Bến Tre
  • Nhà máy GE – Hải Phòng
  • Nhà máy Điện Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu
  • Xưởng Đóng tàu Saigon – Thành phố Hồ Chí Minh