Thương Mại

Tham khảo

  • Tháp A&B – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Siêu thị Big C – Đà Nẵng
  • Hyatt Regency – Đà Nẵng
  • Tòa nhà Manulife – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tháp Sapphire – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Sealink – Phan Thiết
  • Khách sạn Sheraton – Nha Trang
  • Khu nghỉ mát Nam Hải – Hội An